Walne zebranie 2022

Dnia 23 kwietnia 2022 roku (sobota) o godz. 11:30 odbędzie się w Siedzibie Stowarzyszenia (ul. Kościuszki 15A/4) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie za 2021 rok.

Prosimy o obecność członków Stowarzyszenia. W trakcie zebrania będzie poczęstunek.

Zarząd