Zebranie odwołane (COVID-19)

W związku z rygorem zakazu zwoływania zgromadzeń wprowadzonym w celu zwalczenia epidemii odwołuje się planowane na dzień 22 kwietnia 2020 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia. O następnym terminie "Walnego Zebrania ..." powiadomimy niezwłocznie po zaistnieniu warunków umożliwiających jego odbycie.

Za Zarząd - Mieczysław Zajączkowski