Leczenie SM a stentowanie układu żylnego (CCSVI) - list do Ministra Zdrowia

stentPrezes Naczelnej Rady Lekarskiej wystosował 23 września br. do Ministra Zdrowia prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie metody leczenia chorych na stwardnienie rozsiane przy pomocy stentowania układu żylnego. Zwrócił się również z prośbą o opinię do Konsultanta Krajowego ds. Neurologii - prof. Danuty Ryglewicz; 11 października br. nadeszła odpowiedź Konsultanta.

Pobierz listy:

01 list-SM-stenty.pdf
02 list Prezesa NRL do Konsultanta Krajowego ds Neurologii.pdf
03 list Konsultanta Krajowego ds. Neurologii prof. D.Ryglewicz.pdf

źródło: www.nil.org.pl