Opłatek 2018

Dnia 14 grudnia 2018 roku o godz. 16:00 w Domu Uzdrowienie Chorych w Głogowie przy ul. Prałata L. Novarese 2 (obok Kolegiaty) odbędzie się spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie na które serdecznie zaprasza Zarząd.

"Opłatek 2018" dofinansowany jest przez Gminę Miejską Głogów i Starostwo Powiatowe ze środków PFRON.