Organizm ludzki i procesy metaboliczne

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie organizuje dla swoich członków dnia 10 października 2018 roku o godz. 12:00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w auli 012 w budynku B, ul. Piotra Skargi 5 prelekcję na temat ludzkiego organizmu i procesów metabolicznych. Wykład przeprowadzi dr Marta Sochocka – biolog z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu. Po dyskusji przewidziany jest posiłek w restauracji Pasjonata. Impreza dofinansowana jest przez Gminę Miejską Głogów kwotą 700,00zł.

Zarząd SChnSR w Głogowie