Wykład nt chorób neurodegradacyjnych mózgu

Serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia na spotkanie z Panią dr z Instytutu Hirszfelda PAN, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 roku o godz. 11:00 w Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie (obok Kolegiaty). Tematem spotkania będzie wykład dotyczący chorób neurodegradacyjnych mózgu (mechanizm powstawania, leczenie, profilaktyka, rehabilitacja, dieta). Konferencja organizowana jest przez nasze Stowarzyszenie i jest dofinansowana przez Gminę Miejską Głogów.

Zarząd.