Zebranie luty 2018

Lutowe spotkanie członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie odbędzie się dnia 7 lutego 2018 roku w naszej siedzibie przy ul. Kościuszki 15A/4 o godz. 16:00. Omawiane będą sprawy bieżące dotyczące rehabilitacji, zbiórki 1% podatku, karnetów, Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych i innych.

Zarząd