1% dla Stowarzyszenia

Szanowni Państwo
W tym roku ponownie możecie przeznaczyć 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Oznacza to że jeśli zechcą Państwo wesprzeć w ten sposób nasze Stowarzyszenie powiększy się grono chorych korzystających z naszej pomocy.

Jak dokonać odpisu na rzecz Stowarzyszenia?
1. Wypełnij odpowiedni formularz PIT (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). Ustal wysokość należnego podatku za rok poprzedni i oblicz ile wynosi 1% należnego podatku.
2. Wpisz tę kwotę w odpowiednią rubrykę formularza PIT w części: "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)"
3. W pozycji Nazwa OPP: Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie
4. W pozycji Numer KRS: 0000243712

1% dla OPP w PIT-37

O czym należy pamiętać:
- Wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół, czyli kwotę 45,67 PLN zaokrąglamy do 45,00 PLN
- Odpis 1% nie znosi możliwości odliczenia od dochodu darowizny. Przypominamy, że począwszy od 2005 roku limit odpisu darowizn wynosi maksymalnie 6% dochodu.
- Osoby pobierające emerytury i renty chcące przekazać 1% podatku należnego muszą wypełnić odpowiedni druk PIT na podstawie dokumentu, który otrzymają z ZUS (nawet wtedy, kiedy z nie mają przychodów z innych źródeł).

Mogą też Państwo skorzystać ze specjalnie przygotowanego programu PITAX służącego do rozliczania podatku:

- przez przeglądarkę internetową: ONLINE
- na komputerze: PROGRAM