Spotkanie

SMGłogówStowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie informuje, że kolejne spotkanie członków stowarzyszenia odbędzie się w dniu 31.08.2011r. o godz.1700 w Przychodni Specjalistycznej przy ul.Kościuszki 15A (III piętro).

Obecność obowiązkowa, szczególnie dla osób wyjeżdżających na turnus rehabilitacyjny do Radzynia.

Kolejne spotkanie odbędzie się w październiku (o dokładnej dacie poinformujemy).