Raport medyczny AMEDS w sprawie CCSVI

ccsviCentrum medyczne AMEDS opracowało i opublikowało wyniki badań na niedużej grupie (z punku widzenia medycznego) 500 osób. Przy takiej liczbie badanych próba jest mało miarodajna, jednakże prawdopodobnie największa jaką na razie w Polsce dysponujemy. Badania oraz leczenie grupy pacjentów zostało przeprowadzone w Centrum AMEDS w Grodzisku Mazowieckim. Jest to drugie po EUROMEDIC, w Katowicach miejsce przeprowadzania zabiegów na niedrożność żylną zwaną w skrócie CCSVI (Chroniczna mózgowo-rdzeniowa niewydolność żylna), której poddają się pacjenci chorzy na stwardnienie rozsiane.

- CCSVI Raport Medyczny AMEDS (PL)
- CCSVI Treatment and Results at AMEDS Centrum (EN)