Natalizumab (Alemtuzab, Tysabri, Antegren)

tysabriNatalizumab (Alemtuzab, Tysabri, Antegren) - przeciwciało monoklonalne przeznaczone do stosowania jako lek w terapii stwardnienia rozsianego (SM) oraz choroby Crohna.

Natalizumab zalecany jest tym chorym na stwardnienie rozsiane, których reakcja na inne leki modyfikujące przebieg choroby była niewystarczająca oraz tym, którzy nie tolerowali tych leków. Działa na poziomie komórkowym, uniemożliwiając leukocytom (składnikom układu odpornościowego) przedostawanie się z krwi do mózgu, gdzie mogą powodować uszkodzenia powodujące SM. Stwierdzono, że natalizumab jest skutecznym lekiem w nawracających postaciach SM - zmniejsza ryzyko występowania rzutów i spowalnia pogłębianie się niesprawności. Lek ten podaje się co 4 tygodnie we wlewie dożylnym w gabinecie lekarskim.

Najpoważniejszym zagrożeniem związanym z przyjmowaniem natalizumabu jest możliwość wystąpienia rzadkiej i groźnej choroby mózgu o podłożu zakaźnym, postępującej leukoencefalopatii wieloogniskowej. Z tej przyczyny lek nie został zatwierdzony w terapii choroby Crohna, natomiast w przypadku stwardnienia rozsianego uznano, że korzyści stosowania natalizumabu przewyższają ryzyko.

Tysabri zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych w leczeniu nawracającego stwardnienia rozsianego w listopadzie 2004 roku, jednak w lutym 2005 roku producent dobrowolnie wycofał lek z rynku z powodu 3 przypadków postępującej leukoencefalopatii wieloogniskowej. Po ocenie bezpieczeństwa i analizie prawnej, w czerwcu 2006 roku, US FDA zarejestrowała Natalizumab w stosowaniu w monoterapii w nawracającym stwardnieniu rozsianym u pacjentów, którzy wykazują niewystarczającą odpowiedź na inne leki lub nie tolerują innego leczenia.

Producentem leku jest firma Biogen Idec. 27 czerwcu 2006 r. Komisja Europejska przyznała firmie Elan Pharma International Ltd. pozwolenie na dopuszczenie preparatu Tysabri do obrotu, ważne na terytorium całej Unii Europejskiej. W Polsce za dystrybucję Tysabri odpowiada Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o.