Walne zebranie 2021

Informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie odbędzie się dnia 29 maja 2021 roku o godz. 12:00 w siedzibie przy ul. Kościuszki 15A/4.
Będą stworzone bezpieczne warunki obrad oraz przewiduje się poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy. Zarząd.