Walne zebranie z rok 2019

Informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia odbędzie się 20 czerwca o godz. 12:00 w siedzibie przy ul. Kościuszki 15A/4. Ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym za 2019 rok można zapoznać się na naszej stronie internetowej www.sm.glogow.pl

Przewidziano rozdanie maseczek, zachowanie bezpiecznych warunków obrad oraz poczęstunek w czasie obrad.

Serdecznie zapraszamy. Zarząd.