Znowu wygrywamy

Zapraszamy członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w  Głogowie na zawody w kręgle do O.K. Park w Głogowie.

Impreza odbędzie się dnia 31 sierpnia i rozpoczyna się o  godz. 10:00.  Zapewniamy catering.

"Impreza sportowa – znowu wygrywamy" dofinansowana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie ze środków PFRON.

Zarząd Stowarzyszenia