Walne Zebranie 2019

Zarząd SChnSR w Głogowie działając na podstawie § 27 pkt 2 Statutu zwołuje na dzień 13 kwietnia 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia ul. Kościuszki 15A/4 o godz. 12:00 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie. Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa.