Spotkanie opłatkowe 2017

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane odbędzie się 9 grudnia 2017r (sobota) w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruszowicach przy ul. Tęczowej 1 o godz. 16:00. Impreza dofinansowana jest przez Starostwo Powiatowe ze środków PFRON i przez Gminę Miejską Głogów.

Serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia.

Prosimy o potwierdzenie telefonicznie (tel. 888 205 105) do dnia 06.12.2018r uczestnictwa w imprezie.