Przemoc w rodzinie

W celu usprawnienia systemu wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz zwiększenia skuteczności podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego można znaleźć bazę teleadresową instytucji udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Informacje dla osób poszkodowanych oraz baza teleadresowa: www.duw.pl

List od p. dyr. Jolanty Snopko: LIST