Opłatek 2015

oplatek2015Impreza integracyjna "Opłatek 2015" członków Stowarzyszenia odbędzie się dnia 10.12.2015 roku (czwartek) o godz. 17:00 w Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie ul. Prałata L. Novaresse 2. Spotkanie opłatkowe jest dofinansowane z budżetu Gminy Miejskiej Głogów i przez Powiat Głogowski ze środków PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

Zarząd