Dziesiąta rocznica powstania Stowarzyszenia

smglogowW dniu 23 października 2015 roku o godz. 16:00 w Sali konferencyjnej hotelu Qubus w Głogowie (Pl. Konstytucji 3-ego Maja 1) odbędzie się spotkanie integracyjne członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie.
Impreza organizowana jest z okazji 10-ej rocznicy powstania naszego Stowarzyszenia i dofinansowana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie  z środków PFRON i z budżetu Gminy Miejskiej Głogów.

Zarząd.