Walne zebranie kwiecień 2015

smglogowWalne Zebranie Sprawozdawcze SChnSR w Głogowie odbędzie się 9 kwietnia 2015 roku o godz. 16:00 w sali Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 38.

Zarząd.