W cieniu Kolegiaty 2014

smglogowDnia 15.08.2014r zapraszamy do udziału w Akcji Informacyjnej o formach pomocy instytucjonalnej skierowanej do osób z niepełnosprawnością i starszych przy okazji corocznych obchodów "W cieniu Kolegiaty". Na imprezie będzie można się dowiedzieć o formach pomocy udzielanej przez Starostwo Powiatowe w Głogowie realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie i Powiatowy Urząd Pracy. W tegorocznej Akcji Informacyjnej zgłosiło swój udział wiele podmiotów a miedzy innymi nasze Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie.

W oznaczonym stoisku (namiocie) członkowie naszego Stowarzyszenia pełniący dyżury udzielać będą osobom zainteresowanym informacji na temat Stowarzyszenia i naszej działalności.

Zapraszamy w czwartek od godz. 13:00 do godz. 18:00.

Zarząd