Dni Zdrowia z Głogowskim Szpitalem Powiatowym

Szpital GłogówGłogowski Szpital Powiatowy pod patronatem Starostwa Głogowskiego przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszeń pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz Polskiego Związku Diabetyków) organizuje na terenie parku szpitalnego w dniu 28 czerwca 2014 roku (sobota) w godz. od 11:00 do 17:00 festyn pod nazwą "Dni Zdrowia z Głogowskim Szpitalem Powiatowym".

Impreza wsparta przez głogowskich przedsiębiorców - sponsorów ma na celu zapoznanie mieszkańców miasta i powiatu ze zmianami dokonanymi przez nowy Zarząd Szpitala po jego przekształceniu w Spółkę, a także planowanych ambitnych przedsięwzięć, które podniosą jakość świadczonych usług i które wpłyną na przyjazne postrzeganie Szpitala przez społeczeństwo. W programie przewidziano zwiedzanie chluby naszej lecznicy - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, bezpłatne badania specjalistyczne i badania laboratoryjne, pokazy ratownicze, występy zespołów artystycznych, wiele atrakcji dla dzieci oraz poczęstunek.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.