Zarząd Stowarzyszenia

anonim

Prezes zarządu:
Mieczysław Zajączkowski

Wiceprezes zarządu:
Marian Chwaszcz

Sekretarz:
Tadeusz Groch

Skarbnik:
Ewa Rychlicka

Członek Zarządu:
Mieczysław Skrzyczyński
Maria Gołdon

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący:
Maria Dziarmaga

Zastępca Przewodniczącego:
Barbara Hałkiewicz

Członek:
Anna Sórska

aktualizacja: 2014.05.13